Brezplačna dostava pri naročilu nad 49,99€

1. Splošno

Allba d.o.o. spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri nudenju naših storitev preko te spletne strani zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Namen te Izjave o varstvu osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni, kako se bodo uporabljali in kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas ter kako jih uveljavljati. Allba d.o.o. se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali preko spletne strani, uporabljeni v skladu s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov, da vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

2. Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Allba d.o.o., Ulica Milana Majcna, 1000 Ljubljana. Za vse teme in vsebine, ki bodo obravnavane s strani pooblaščene osebe za varstvo podatkov velja stroga zaupnost.

3. Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.

4. Obisk spletne strani

Ob vsakem obisku spletne strani www.elviva.eu, se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik, oziroma drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo z namenom vodenja statistike obiskov na naši spletni strani. Allba d.o.o.o., tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

 

5. Pošiljanje povpraševanja

Na naši spletni strani lahko izpolnite spletni kontaktni obrazec, s katerim oddate vaše naročilo na storitev. V ta namen Allba d.o.o., od vas zbira naslednje podatke, ki jih posredujete na prostovoljen način:

 • ime in priimek ali naziv
 • naslov vašega bivališča
 • e-naslov ali/in telefonska številka
 • podatke o vsebini vašega sporočila.

Vsi podatki, ki so zbrani preko te spletne strani, ali so kako drugače sporočeni Allba d.o.o., se zbirajo z namenom opravljanja osnovne dejavnosti Allba d.o.o., in sicer za odgovor na vaše sporočilo, za pripravo ponudbe, za pripravo naročila ali dogovora termina. Ker je obdelava teh informacij nujna za izvedbo same storitve, se obdelava teh podatkov lahko vrši že na podlagi dejstva, da z nami vstopate v pogodbeno razmerje. Če nam teh podatkov ne želite posredovati, vam ne moremo odgovoriti na sporočilo, poslati ponudbe ali z vami skleniti pogodbe.

 

6. Prijava na elektronske novice

Na naši spletni strani se lahko naročite tudi na prejemanje obvestil in informacij o naših storitvah in dejavnostih. V ta namen vas lahko Allba d.o.o. preko elektronske pošte obvešča o novostih iz svoje ponudbe storitev, prihajajočih dogodkih ter drugih pomembnih novostih, ki so neposredno vezane na elviva.eu ali naše storitve. Vaši osebni podatki navedeni ob naročilu na prejemanje obvestil, se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za prejemanje elektronskih sporočil kadarkoli prekličete. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so vam na voljo v točki »Vaše pravice«.

 

7. Uporabniki podatkov

Vsi podatki, zbrani na podlagi zgoraj navedene pravne podlage, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve. V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebni podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

 • ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev
 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme
 • administratorju in skrbniku spletne strani.

Allba d.o.o. se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne bo posredovalo ali preneslo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

 

8. Obdobje hrambe

Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo le toliko časa kolikor je v skladu z veljavno zakonodajo, oziroma je  potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani.

 

9. Način varstva vaših podatkov

Allba d.o.o., se zavezuje varovati osebne podatke, ki nam jih posredujete z uporabo naše spletne strani. Allba d.o.o., bo storila vse, da osebne podatke zaščiti pred katerimikoli kršitvami in zlorabami. Osebne podatke hranimo v računalniški obliki. Naš računalniški sistem je zaščiten s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

10. Vaše pravice

Allba d.o.o. zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

 • Odjava od prejemanja novic:

Če obvestil o novicah po elektronski pošti ne želite več prejemati, se lahko odjavite z uporabo povezave za avtomatsko odjavo v vsakokratni elektronski novici, ali nam pošljete elektronsko sporočilo z vsebino “ODJAVA” na elektronski naslov: info@elviva.eu. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu Allba d.o.o.,

 • potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne
 • omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje)
 • poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.)
 • omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov
 • omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe)
 • omogoči pravico do omejitve obdelave
 • omogoči pravico do ugovora obdelavi, če obdelava podatkov temelji na zakonitem interesu upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov
 • omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu
 • omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica
 • poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Prav tako bo podjetje Allba d.o.o., posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podalo tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje. Allba d.o.o., se zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovorilo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

11. Stik

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki, vam bo Allba d.o.o., odgovorila osebno ali preko pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov.

12. Spremembe

Pridržujemo si pravico, da predmetno Izjavo o varstvu osebnih podatkov po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami. 

V Ljubljani, 11. maja 2020

0
  0
  Košarica
  Vaša košarica je praznaOglej si vse izdelke